Information

Ved sygdom

Henvendelse ved sygdom

Skulle du være så uheldig at blive syg og have en vagt hos os, er det vigtigt du ringer ind så hurtigt som muligt i tidsrummet 6:00-24:00 og taler med os.

Søg om sygedagpenge

Derefter skal du søge om sygedagpenge fra din kommune via Borger.dk:

https://www.borger.dk/Soeg?k=sygedagpenge&sidetype=selvbetjening

Dine rettigheder

Vi har linket dine rettigheder på siderne herunder.

 

Vi følger Dansk Industris overenskomst

https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/di-dokumenter-for-personale/personalejuras-dokumenter/overenskomster/industriens-overenskomst/

 

Rettigheder jævnfører vikarloven:

Hent vikarloven – PDF

Link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/595 

Information og hjælp

Kursus

Værd at vide om håndhygiejne

Kalender

Vejledning til kalender

Ved sygdom

Ring til os hurtigst muligt
+45 70 26 23 21

Timeseddel

Print timeseddel

Adgangskode

Guide til at oprette adgangskode/password

Lønsatser

Find fagområde